Bc. Marcela Surmajová

Bachelor's thesis

Sexuální delikvence

Sexual Delinquency
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala sexuální delikvencí ve vztahu k výkonu trestu, ochranné léčbě a detenci. Jejím cílem bylo zjistit, kteří jedinci jsou nejčastěji pachateli sexuálních deliktů a která forma ochranného léčení je jim nejčastěji ukládána. Práci tvořili dvě základní oblasti. Prvá oblast, tedy teoretická, se zabývala vymezením základních pojmů z oblasti sexuální delikvence. Praktická část zjišťovala …more
Abstract:
This thesis dealt with sexual delinquency in relation to imprisonment, protective treatment and detention. The aim of this work was to determine which individuals are most sex offenders and who form a protective treatment is usually saved them. The work consisted of two main areas. The theoretical part deals with the definition of basic concepts in the area of sexual delinquency. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013
Accessible from:: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2013
  • Supervisor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Surmajová, Marcela. Sexuální delikvence. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN