Bc. Pavla Kalábová

Master's thesis

Kombinovaný trénink pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na aerobní kapacitu, krevní tlak a antropometrické parametry

Combined training in patients with metabolic syndrom after acute coronary event: the impact on aerobic capacity, blood pressure and anthropometric parameters
Abstract:
Cílem práce je hodnocení vlivu 2. fáze kardiovaskulární rehabilitace (12 týdenní kombinovaný ambulantní trénink) u pacientů s metabolickým syndromem (MS) po akutní koronární příhodě na antropometrické parametry, hodnoty aerobní kapacity a tělesné výkonnosti a hodnoty krevního tlaku. Studie se zúčastnilo celkem 77 pacientů (18 žen, 59 mužů), kteří byli rozděleni do skupiny s MS [MS (+)] a bez MS [MS …more
Abstract:
The diploma thesis deals with evaluation of the impact of II. phase of cardiovascular rehabilitation in patients with metabolic syndrom (MS) after acute coronary event. The antropometric parameters, aerobic capacity, physical performance and blood pressure are evaluated in 77 patients (18 women, 59 men) who completed 12-weeks of aerobic- resistance training.The results were evaluated in group with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy