Věra Štěpánová

Bachelor's thesis

Regionalism and the Great Depression in Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre

Regionalism and the Great Depression in Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre
Abstract:
The aim of this paper is to provide an analysis of Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre in terms of the portrayal of the characters, as well as the poverty tormenting them in the times of the Great Depression. First part of the paper provides the socio-historical context of the American South, including the changes in terms of industrialization and the undergoing Great Depression. …more
Abstract:
Cílem této práce je provedení analýzy ztvárnění postav a chudoby, kterou jsou postavy sužovány v době Velké hospodářské krize v dílech Tabáková Cesta a Boží Políčko Erskina Caldwella. První část práce poskytuje socio-historický rámec amerického Jihu včetně změn v podobě industrializace a Velké hospodářské krize v té době probíhající. Druhá část práce je zaměřena na analýzu venkovské chudoby a vlivu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Petra Kalavská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štěpánová, Věra. Regionalism and the Great Depression in Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická