Bc. Jiří Plšek

Bachelor's thesis

Kontrola kriminality mládeže

Juvenile delinquency checking
Abstract:
Kriminalita ve společnosti je neustále aktuální téma a řeší ji několik oborů z pohledu prevence i represe. Závěrečná práce se zabývá problematikou delikvence dětí a mládeže, prevencí a možnostmi jejího vzniku podle konkrétních ukazatelů. Jsou zde vymezeny základní pojmy vztahující se k dané problematice, např. sociální deviace, společenský dopad delikvence, prevence, problémy dospívání, využívání volného …more
Abstract:
Criminality in society is a constantly up-to-date topic and is solved by several disciplines in terms of both prevention and repression. The thesis deals with problems of child and youth delinquency, its prevention and the possibilities of its origin on the basis of certain indicators. There are defined basic terms related to the given issue, such as social deviance, social context of delinquency, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Vladimír Oliberius
  • Reader: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní