Bc. Petra Renčová

Bakalářská práce

Život bez peněz

Life without money
Abstract:
Annotation: The main aim of the text is to encompass and to describe a concept of moneyless life taking place in a capitalist society. The first part of the text reveals definitions of crucial terms: money, an introduction to capitalism (as well consumer society) and it also shows how money affects people´s behaviour and thinking. The second part of the text brings in sociological theories that describe …více
Abstract:
Anotace: Cílem práce je teoreticky obsáhnout a popsat koncept bezpeněžnosti a bezpeněžního života, který se odehrává v kapitalistické společnosti. V první části práce se tak děje přes definování klíčového konceptu peněz, uvedení kapitalismu a konzumní společnosti a rovněž působení peněz na lidi. Druhá část práce přináší sociologické teorie, které vysvětlují důvody omezení spotřeby a bezpeněžního života …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie