Fruzsina Hóbor, M.Sc.

Doctoral thesis

Transcription termination of nonpolyadenylated transcripts

Transcription termination of nonpolyadenylated transcripts
Anotácia:
Tato dizertační práce je zaměřená na strukturní a funkční studie terminace transkripce nekódujících RNA transkribovaných RNA polymerázou II. Tyto nekódující RNA hrají zásadní úlohu v mnoha procesech a i přes jejich množství a význam je o procesu terminace jejich transkripce známo velmi málo. V kvasinkách je terminace transkripce nekódujících RNA zprostředkována komplexem proteinů Nab3-Nrd1. Cílem mé …viac
Abstract:
This Ph.D. thesis is focused on our structural and functional studies regarding the transcription termination of non-coding transcripts of RNA polymerase II. These non-coding RNAs play essential role in many processes. Despite their importance and abundance, little is known about their transcription termination and processing. In yeast the transcription termination of non-coding RNAs is mediated by …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedúci: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. PharmDr. Peter Lukavsky, Dr. rer. nat., Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta