Mgr. Nikola Tom, Ph.D.

Disertační práce

Využití genomických přístupů v diagnostice nádorových onemocnění

Application of genomics approaches in cancer diagnostics
Anotace:
Nedílnou součástí diagnostiky nádorových onemocnění je v dnešní době detekce a analýza genetických aberací v nádorové tkáni pomocí molekulárně biologickách metod, přičemž v posledních letech se stále více uplatňuje nová technologie sekvenování nukleových kyselin – tzv. sekvenování nové generace (NGS). Tato metoda umožňuje detailní vhled do genomu pacienta, a díky své univerzálnosti a snižující ceně …více
Abstract:
An integral part of tumor disease diagnosis is the detection and analysis of genetic aberrations in tumor tissue using molecular biology methods, whereas a new technology in nucleic acid sequencing – “Next generation sequencing” (NGS) has increasingly been used in recent years. This method offers a detailed insight into the genomic composition of the patient, and is becoming frequently used in clinical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Matej Lexa, Ph.D., MVDr. Boris Tichý, Ph.D., RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta