Mgr. Nikola Tom, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití genomických přístupů v diagnostice nádorových onemocnění

Application of genomics approaches in cancer diagnostics
Abstract:
Nedílnou součástí diagnostiky nádorových onemocnění je v dnešní době detekce a analýza genetických aberací v nádorové tkáni pomocí molekulárně biologickách metod, přičemž v posledních letech se stále více uplatňuje nová technologie sekvenování nukleových kyselin – tzv. sekvenování nové generace (NGS). Tato metoda umožňuje detailní vhled do genomu pacienta, a díky své univerzálnosti a snižující ceně …more
Abstract:
An integral part of tumor disease diagnosis is the detection and analysis of genetic aberrations in tumor tissue using molecular biology methods, whereas a new technology in nucleic acid sequencing – “Next generation sequencing” (NGS) has increasingly been used in recent years. This method offers a detailed insight into the genomic composition of the patient, and is becoming frequently used in clinical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Matej Lexa, Ph.D., MVDr. Boris Tichý, Ph.D., RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta