Kateřina Vrbová

Bachelor's thesis

Vzdělávací a profesní dráha pracovníků v sociálních službách

The Education of Employees in the Selected Organization
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vzdělávací a profesní dráhou pracovníků v sociálních službách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část vymezuje teoretická východiska z oblasti sociálních služeb, celoživotního učení a dalšího profesního vzdělávání. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit, jak se v průběhu života měnily vzdělávací a profesní cíle pracovníků …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with an educational and a professional career of workers in social services. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first part defines the theoretical basis from the field of social services, lifelong learning and further vocational education. The practical part contains a qualitative research, which aims to find out how the educational and professional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrbová, Kateřina. Vzdělávací a profesní dráha pracovníků v sociálních službách. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe