Kateřina Vrbová

Bachelor's thesis

Vzdělávací a profesní dráha pracovníků v sociálních službách

The Education of Employees in the Selected Organization
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vzdělávací a profesní dráhou pracovníků v sociálních službách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část vymezuje teoretická východiska z oblasti sociálních služeb, celoživotního učení a dalšího profesního vzdělávání. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit, jak se v průběhu života měnily vzdělávací a profesní cíle pracovníků …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with an educational and a professional career of workers in social services. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first part defines the theoretical basis from the field of social services, lifelong learning and further vocational education. The practical part contains a qualitative research, which aims to find out how the educational and professional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vrbová, Kateřina. Vzdělávací a profesní dráha pracovníků v sociálních službách. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe