Bc. Ivana Kolényová

Diplomová práce

Projevy vývinového stresu na bázi lební

Markers of Developmental Stress on the Skull Base
Abstract:
The height of the skull base is an indicator of developmental stress, as it can be reduced by the action of prenatal stress factors. This flattening is called platybasis and it can have a negative impact on an individual's life. Two procedures were chosen to evaluate the height of the base of the skull. A coordinate gauge was used to measure the height and width of the base. For analysis of size and …více
Abstract:
Výška báze lební je ukazatelem vývinového stresu, kdy vlivem působení prenatálních stresových faktorů může docházet k jejímu snižování. Toto zplošťování se označuje jako platybázie a může mít negativní dopad na život jedince. K hodnocení výšky báze lební byly zvoleny dva postupy. K měření výšky a šířky báze lební bylo použito koordinátové měřidlo. K analýze velikosti a tvaru báze byla využita pak geometrická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta