Theses 

Loajalita k destinaci – Bc. Šárka Vlachová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Šárka Vlachová

Master's thesis

Loajalita k destinaci

Loyalty to the destination

Anotácia: Vlachová, Š. Loajalita k destinaci. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Práce se zabývá loajalitou k destinaci Moravský kras a okolí. V první části práce byla zpracována literární rešerše za využití českých i zahraničních sekundárních zdrojů. V druhé části práce bylo provedeno dotazníkové šetření, na které odpovědělo 408 respondentů. Na základě výsledků tohoto šetření byla zkoumána spokojenost návštěvníků s destinací a jejich loajalita k ní. S pomocí regresní analýzy a IPA analýzy byly identifikovány faktory, které nejvíce ovlivňují spokojenost a loajalitu návštěvníků a na základě těchto informací byla formulována doporučení pro destinační management.

Abstract: Vlachová, Š. Loyalty to the destination. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2018. The thesis deals with loyalty to the Moravian Karst region and its surroundings. In the first part of the work a literary research was made using Czech and foreign secondary sources. In the second part of the thesis a questionnaire survey was conducted, to which 408 respondents answered. Based on the results of this survey, visitors' satisfaction with the destination and their loyalty to it was examined. With the help of regression analysis and IPA analysis, the factors that most affect the satisfaction and loyalty of visitors were identified and recommendations for destination management were formulated based on this information.

Kľúčové slová: destinace, kvalita, Moravský kras a okolí, regresní analýza, IPA analýza, loajalita, destinační management, spokojenost

Keywords: destination management, satisfaction, regression analysis, Moravian Karst and surroundings, IPA analysis, loyalty, destination, quality

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61335 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 21:49, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz