Kristýna HORYNOVÁ

Bachelor's thesis

Aplikace teorie nastolování agendy (agenda-setting) na vysvětlení vývoje ekonomických ukazatelů

Application of the theory of agenda setting to explain the development of economic indicators
Anotácia:
Tato práce se zabývá vztahem nastolování agendy a vývojem obchodování na kapitálových trzích. Jejím cílem je vysvětlit vzájemný vztah mezi počtem zmínek o společnosti ve zpravodajství a cenou a objemem obchodovaných akcií na burze. Výzkum pěti firem, které jsou obchodovány na českých burzách (AAA Auto, Fortuna, Metrostav, Orco a Philip Morris), probíhal v rozmezí tří měsíců. Pomocí výzkumu se nepodařilo …viac
Abstract:
This thesis concerns the relationship between agenda-setting and development of trading on the financial markets. Its aim is to explain mutual relationship between number of mentions in the coverage about the company and prices of stocks and traded volume stocks on the stock market. The research of five companies was done during three months and dealt with companies, which are traded on the Czech stock …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORYNOVÁ, Kristýna. Aplikace teorie nastolování agendy (agenda-setting) na vysvětlení vývoje ekonomických ukazatelů. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická