Bc. Milan ŽÁK

Diplomová práce

Politická kultura v České republice a její vliv na socializaci mládeže

Political culture in Czech republic and her effect to socialization of youth
Anotace:
Autor se ve své práci věnuje aktuálnímu tématu politické kultury v České republice a jejímu vlivu na socializaci mládeže, ke kterému přistupuje z pohledu sociální pedagogiky. Upozorňuje, že politická kultura ovlivňuje vztah mladé generace ke společnosti a její zájem o věci veřejné. Základ proto vidí v primární politické socializaci, která významně přispívá k formování vztahu mládeže vůči okolní politické …více
Abstract:
The author in his own job attend to actual theme polical culture in Czech republic a her effect to socialization of youth to which approach from the view of social pedagogy. Advise that political culture effect the relationship youth generation to social and her interest about matters public. The principle see in primary polical socialization which notably administer to formalization relantionship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012
Zveřejnit od: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁK, Milan. Politická kultura v České republice a její vliv na socializaci mládeže. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe