Bc. Lenka Dokládalová

Master's thesis

Organické chromofory s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X

X-Shaped Organic Chromophores featuring Intramolecular Charge-Transfer
Anotácia:
Byla provedena literární rešerše zaměřená na přípravu a využití organických chromoforů s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X. Bylo nalezeno několik postupů k přípravě 4,5-dihalogenbenzen-1,2-dikarbonitrilů, které byly dále modifikovány cross-coupling reakcemi. Celkem bylo syntetizováno deset nových chromoforů ve tvaru písmene X a ty byly dále zkoumány výpočetními metodami, pomocí UV-Vis absorpční …viac
Abstract:
A literature search work concerning the synthesis and application of organic X-shaped chromophores featuring intramolecular charge-transfer has been performed. Several synthetic pathways towards 4,5-dihalogenbenzene-1,2-dicarbonitriles have been found. These molecules were further modified by cross-coupling reactions. Overall ten novel X-shaped chromophores have been synthesized and further investigated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dokládalová, Lenka. Organické chromofory s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická