Bc. Lenka Dokládalová

Master's thesis

Organické chromofory s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X

X-Shaped Organic Chromophores featuring Intramolecular Charge-Transfer
Abstract:
Byla provedena literární rešerše zaměřená na přípravu a využití organických chromoforů s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X. Bylo nalezeno několik postupů k přípravě 4,5-dihalogenbenzen-1,2-dikarbonitrilů, které byly dále modifikovány cross-coupling reakcemi. Celkem bylo syntetizováno deset nových chromoforů ve tvaru písmene X a ty byly dále zkoumány výpočetními metodami, pomocí UV-Vis absorpční …more
Abstract:
A literature search work concerning the synthesis and application of organic X-shaped chromophores featuring intramolecular charge-transfer has been performed. Several synthetic pathways towards 4,5-dihalogenbenzene-1,2-dicarbonitriles have been found. These molecules were further modified by cross-coupling reactions. Overall ten novel X-shaped chromophores have been synthesized and further investigated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dokládalová, Lenka. Organické chromofory s vnitřním přenosem náboje ve tvaru písmene X. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická