Ing. Barbora Janírková

Bachelor's thesis

Ekonomické souvislosti odpadového hospodářství

Wase management economy
Anotácia:
Cílem bakalářské práce „Ekonomické souvislosti odpadového hospodářství“ je analyzovat výdaje na nakládání s odpady v České republice (se zaměřením na Jihomoravský kraj) a vyhodnotit jejich efektivnost na základě mezinárodně používaných indikátorů. První částí práce vstupujeme do problematiky odpadového hospodářství. Druhá část se zaměřuje na produkci a nakládání s odpady v České republice. V části …viac
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Waste management economy” is to analyse waste disposal expenditures in the Czech Republic (especially in the South Moravian Region) and to evaluate the effectiveness on the basis of the internationally used indicators. The first part brings the introduction to waste management problems. The second part is focused on the waste production and the waste disposal in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta