Bc. Naďa Hana Jírová, DiS.

Diplomová práce

Psychosociální souvislosti duševní pohody u osob s mírnou kognitivní poruchou a osob se subjektivní poruchou paměti

Psychosocial correlates of psychological well-being in people with mild cognitive impairment and people with subjective memory impairment
Anotace:
Studie se zabývá problematikou duševní pohody v kontextu psychosociálních souvislostí u osob s mírnou kognitivní poruchou a osob se subjektivní poruchou paměti. Výzkum byl realizován jako kvantitativní korelační studie na souboru složeném z celkem 131 respondentů, z nichž 75 osob bylo se subjektivním kognitivním zhoršením a u 56 osob byla diagnostikována mírná kognitivní porucha. Potvrdilo se, že osoby …více
Abstract:
The study deals with the issue of subjective well-being in the context of psychosocial connections in people with mild cognitive impairment and people with subjective memory complaints. The research was carried out as a quantitative research, as a correlation study on a group consisting of a total of 131 respondents, of which 75 people had subjective cognitive impairment and 56 persons were diagnosed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta