Kateřina ČERNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Multikulturní kompetence učitele na základní škole

Multicultural Competences in a Primary School Teacher
Anotace:
Téma mé bakalářská práce spočívá ve vymezení pojmu multikulturní kompetence učitele na základní škole. Teoretická část pojednává o multikulturalismu, multikulturní výchově, obecných kompetencích učitele a multikulturních kompetencích učitele. Z teoretických poznatků vychází část praktická. V rámci výzkumu, za využití výzkumné metody Delphi, získám definici pojmu multikulturní kompetence vytvořenou …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis lies in the definition of the concept multicultural teacher competence in basic schools. The theoretical part deals with multiculturalism,multicultural education, general teacher competence and multicultural teacher competence. The practical part is based on the theoretical knowledge. In the research using the Delphi research method I get a definition of multicultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÍČKOVÁ, Kateřina. Multikulturní kompetence učitele na základní škole. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika