Bc. Roman Špaček

Diplomová práce

Multikulturní kompetence pracovníků v sociální oblasti

Multicultural Competence of Workers in the Social Field
Anotace:
Diplomová práce zkoumá multikulturní kompetenci pracovníků v sociální oblasti. V první části teoretického podkladu se zabývá pojmem kompetence obecně, definuje jej i z historického hlediska a uvádí příslušnou strukturu a jednotlivé znaky se zaměřením na daného pracovníka. Praktickou část představuje výzkumné šetření, jehož cílem je zjištění úrovně multikulturní kompetence pracovníků v sociální oblasti …více
Abstract:
Thesis is focused on multicultural competence of workers in social field. The first part of theoretical base describes concept of competencies, defines it also from the historical view and states relevant structure with particular signs for the worker. Practical part represents reaserch that aims to find out the level of multicultural competence of workers in social field.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špaček, Roman. Multikulturní kompetence pracovníků v sociální oblasti. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe