Bc. Lubomír Kůtek

Diplomová práce

Trendy v marketingové komunikaci - diskurs podnikové praxe

Trends in marketing communication - corporate discourse practice
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou trendy v marketingové komunikaci - diskurs podnikové praxe. Marketing je nástroj, který pomáhá k realizaci cílů a záměrů podniku, tedy i k tvorbě zisku. V první části se soustředím na teorii, tedy různé prameny týkající se marketingu a marketingové komunikace. Druhá část analyzuje praktické ukázky využití marketingových nástrojů ve dvou konkrétních firmách. Navrhuje změny …více
Abstract:
The topic of the thesis is the new trends in marketing communications - corporate discourse practice. Marketing is a tool that helps to meet the goals and objectives of the company, thus also creating a profit. In the first part we focus on the theory, i.e. various sources and our own experience concerning marketing and marketing communications. The second section describes practical examples of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní