Theses 

Role kraje a municipality v podpoře sportu – Bc. Lenka Kadlecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Kadlecová

Diplomová práce

Role kraje a municipality v podpoře sportu

The role of region and municipality in sport support

Anotace: Cílem diplomové práce „Role kraje a municipality v podpoře sportu“ je analýza stávající podpory sportu a sportovně talentované mládeže v Moravskoslezském kraji a v Novém Jičíně a na základě porovnání krajů a měst určit úroveň této podpory. První část práce se věnuje zákonnou úpravou sportu, institucemi zajišťujícími podporu sportu a možnostmi financování sportu v České republice. Obsahem hlavní části práce je samotná analýza podpory sportu a sportovně talentované mládeže v Moravskoslezském kraji a městě Nový Jičín. V závěru práce je následně provedena komparace podpory sportu a sportovně talentované mládeže na úrovni krajů stejně tak jako komparace podpory sportu na municipální úrovni a zhodnocení výsledků komparativní analýzy.

Abstract: The aim of my diploma thesis „The role of region and municipality in sport support“ is to analyze financial support of sport and talented youth sport in the area of Moravian-Silesian Region and to compare it to other regions of the Czech Republic and other county seats of this specific region. The first part determines the legislative and institucional frame of sport support and possibilities of sport financing in the Czech Republic. The second part is focused on the analysis of sport support and talented youth sport in the Moravian-Silesian Region and town Nový Jičín. Last part deals with comparison of sport support and sport talents within regions and comparison of sport support within county seats of the Moravian-Silesian Region and sumes up the results of this comparative analysis.

Klíčová slova: Sport, municipalita, kraj, podpora sportu, dotace, finanční prostředky, sportovní talent, mládež, Moravskoslezský kraj, Nový Jičín, municipality, region, support of sport, grants, financial resources, sports talent, youth, Moravian-Silesian Region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 08:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz