Bc. Lenka Kadlecová

Diplomová práce

Role kraje a municipality v podpoře sportu

The role of region and municipality in sport support
Anotace:
Cílem diplomové práce „Role kraje a municipality v podpoře sportu“ je analýza stávající podpory sportu a sportovně talentované mládeže v Moravskoslezském kraji a v Novém Jičíně a na základě porovnání krajů a měst určit úroveň této podpory. První část práce se věnuje zákonnou úpravou sportu, institucemi zajišťujícími podporu sportu a možnostmi financování sportu v České republice. Obsahem hlavní části …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis „The role of region and municipality in sport support“ is to analyze financial support of sport and talented youth sport in the area of Moravian-Silesian Region and to compare it to other regions of the Czech Republic and other county seats of this specific region. The first part determines the legislative and institucional frame of sport support and possibilities of sport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií