Bc. Zita Biberlová

Bakalářská práce

The Beatles in the Context of the Hippie Movement

The Beatles in the Context of the Hippie Movement
Anotace:
Bakalářská práce “The Beatles v kontextu hnutí hippies” se zabývá britskou hudební skupinou The Beatles a analýzou jejich textů souvisejících s hnutím hippies. Cílem této práce je najít možné propojení The Beatles a jejich případný vliv na hnutí hippies. K dosažení výsledku je přezkoumána řada primárních a sekundárních zdrojů, které zahrnují jak texty písní tak rozhovory s The Beatles. S výjímkou první …více
Abstract:
The bachelor thesis “The Beatles in the Context of the Hippie Movement” deals with the British music group The Beatles and the analysis of their lyrics that are related to the hippie movement. The aim of the work is to identify a possible connection and influence of The Beatles' on the hippie movement. In order to achieve the result, a variety of the primary and secondary sources, including The Beatles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta