MUDr. Pavel Douda, MBA

Diplomová práce

Transformace příspěvkové organizace do jiné právně organizační formy

The transformation of semi-budgetary organization into another legal organizational form
Anotace:
Práce se zabývá transformací konkrétní příspěvkové zdravotnické organizace. Popisuje problematiku zdravotnických organizací v ČR z hlediska jejich řízení. Podává přehled o struktuře ambulantní zdravotní péče a popisuje problematiku příspěvkové organizace. Detailně se zabývá strategií transformace a teoreticky analyzuje faktory, působící během transformace. V Praktické rovině popisuje postupy zpracování …více
Abstract:
This thesis addresses the transformation of a specific semi-budgetary healthcare organisation into another legal organisational form. It describes the issues pertaining to healthcare organisations in the Czech Republic from the perspective of managing them. It provides an overview of outpatient health care and describes the problems faced by semi–budgetary organisations. A detailed description of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jana Adamcová
  • Oponent: JUDr. Luboš Jemelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance