Mgr. Zuzana Modráková

Bakalářská práce

Genderová rovnost v organizacích – gender audit zdravotní pojišťovny

Gender equality in organization: Gender audit of an insurance company
Anotace:
Jak výstižně uvádí Joan Acker, gender je základním prvkem v logice organizací. K Acker se přidává celá řada současných vědců, kteří upozorňují na nutnost pojímat organizace jako genderované systémy, v nichž hrají významnou úlohu vztahy mezi ženami a muži a genderové stereotypy, které mezi nimi běžně fungují a jsou tak v organizacích reprodukovány. Tento mechanismus vyúsťuje v projevy genderových nerovností …více
Abstract:
According to Joan Acker’s incisive insights, gender is the fundamental element in logic organizations function by. Acker and many other scholars have argued that organizations need to be understood as gendered systems in which interactions between women and men, especially the ones institutionally reproducing gender stereotypes, must be examined. Indeed, such mechanisms result in manifestations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií