Kristýna Rašková

Bachelor's thesis

Využití mikroorganismů v testování genotoxicity

Use of Microorganisms in Genotoxicity Testing
Abstract:
Tato práce pojednává o využití mikroskopických organismů v testování genotoxicity. Je rozdělené do 3 částí. První část se zabývá významem testování genotoxicity a kontaminovanými složkami životního prostředí. Druhá část se zabývá způsoby detekce genotoxicity a jednotlivými testovacími systémy za použití bakterií, kvasinek, řas a mikroskopických korýšů, jsou popsány jednotlivé mikroorganismy, způsoby …more
Abstract:
This thesis describes usage of microscopic organisms in genotoxicity testing. It is split into three parts. In the beginning it describes importance of genotoxicity testing and contaminated parts of environment. Following part focus on detection of genotoxicity by usage of various organisms, for example bacteria, yeast, algae or microscopic crustacean. In this part it also evaluates different tests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Hana Vojtková
  • Reader: Markéta Vašinková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava