Aleš Paroulek

Bachelor's thesis

Umělá inteligence pro OpenTTD s podporou Cargodist

OpenTTD artificial intelligence with Cargodist support
Abstract:
Cílem této práce bylo zvolit vhodnou umělou inteligenci do počítačové hry Open Transport Tycoon Deluxe a rozšířit ji o podporu Cargodist. Práce obsahuje analýzu rozšíření Cargodist a jeho efektů na herní umělé inteligence v závislosti na jejich vlastnostech. Zkoumá, v jakých situacích může Cargodist ovlivňovat výkon herních umělých inteligencí a nabízí postupy pro snížení jeho negativních dopadů. Práce …more
Abstract:
The aim of this work was to choose an appropriate artificial intelligence for the computer game Open Transport Tycoon Deluxe and to extend it with a Cargodist support. The work includes an analysis of the Cargodist extension and its effects on gaming artificial intelligences depending on their properties. It explores in what situations Cargodist can affect the performance of the gaming artificial intelligences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Reader: Mgr. Matej Čižik

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic