Aleš Paroulek

Bachelor's thesis

Umělá inteligence pro OpenTTD s podporou Cargodist

OpenTTD artificial intelligence with Cargodist support
Anotácia:
Cílem této práce bylo zvolit vhodnou umělou inteligenci do počítačové hry Open Transport Tycoon Deluxe a rozšířit ji o podporu Cargodist. Práce obsahuje analýzu rozšíření Cargodist a jeho efektů na herní umělé inteligence v závislosti na jejich vlastnostech. Zkoumá, v jakých situacích může Cargodist ovlivňovat výkon herních umělých inteligencí a nabízí postupy pro snížení jeho negativních dopadů. Práce …viac
Abstract:
The aim of this work was to choose an appropriate artificial intelligence for the computer game Open Transport Tycoon Deluxe and to extend it with a Cargodist support. The work includes an analysis of the Cargodist extension and its effects on gaming artificial intelligences depending on their properties. It explores in what situations Cargodist can affect the performance of the gaming artificial intelligences …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Matej Čižik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma