Theses 

Live action role playing jako prostředek osobnostního rozvoje – Josef KUNDRÁT

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Josef KUNDRÁT

Master's thesis

Live action role playing jako prostředek osobnostního rozvoje

Live action role playing as a mediator of personal grow

Abstract: Live action role playing (zkratka larp) je označení pro specifický druh her založených na improvizovaném hraní role. V České republice se jedná o převážně volnočasovou aktivitu, vyhledávanou za účelem aktivního odpočinku. Autor s využitím kvalitativních metod analyzuje potenciál aktivit larp v oblastech osobnostního rozvoje. Empirická část práce vychází z výpovědí 11 dlouholetých organizátorů a hráčů českého larpu. Přestože se ve většině případů larpy nepřipravují se záměrem působit na osobnostní rozvoj účastníků, z charakteru aktivit vyplývá několik oblastí, které v současné podobě larpy mohou rozvíjet. Jedná se o oblast dovedností spojenou s mezilidskou komunikací, sebepoznáváním, zvyšováním sebevědomí a změnou či prohlubováním postojů a hodnot. Práce reflektuje podobu současného českého larpu, který se v posledních deseti letech rychle vyvíjí. Z výsledků analýzy vyplývá, že v současnosti největší potenciál ve více oblastech osobnostního rozvoje má larp dramatický.

Abstract: Live action role playing (acronym larp) represents specific sort of games based on improvisational role playing. Larp is played mostly as entertaining activity in Czech republic, pursued for entertainment. Author used qualitative methods for analyzing its potential for personal growth. The empirical part of the thesis is based on oral evidence from 11 long time organizers and players of Czech larp. Despite the fact that various larps are rarely prepared with the intention of personal growth of its participants, there are multiple areas of personality development, that may be influenced by the character of the up to date larp games. Those are interpersonal communication skills, selfrecognizing, self-confidence and the modification or improvement of various attitudes and personal values. The thesis reflects current Czech larp. In past ten years, the larp scene is developing rapidly. The results suggest that the biggest potential of larp activities in multiple areas of personal development lays in dramatic larp.

Keywords: live action role playing, larp, osobnostní rozvoj, osobnostně sociální rozvoj, komunikace, kompetence, sebepoznávání, sebevědomí, postoje, hodnoty

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2013
  • Accessible from:: 19. 8. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.8.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUNDRÁT, Josef. Live action role playing jako prostředek osobnostního rozvoje. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 13:55, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz