Bc. Eva PYŠOVÁ

Master's thesis

Analýza bronchoprovokačních testů s vytipovanými pracovními alergeny a jejich význam v pracovním lékařství

Analysis of the broncho-provocation challenge tests with specific working allergens and their importance in occupational medicine
Abstract:
Úvod: včasná diagnostika obstrukční poruchy a rozlišení astma bronchiale od chronické bronchitidy či CHOPN je velmi důležité pro léčbu a včasné vyřazení z expozice kauzální noxe v pracovním prostředí. Obě tato rozdílná onemocnění se projevují kašlem a spirometrické metody dovedou rozlišit, o kterou z těchto chorob se jedná. Cíl: zjistit shodu pozitivity bronchoprovokačních testů se specifickým alergenem …more
Abstract:
Introduction: early diagnosis of obstructive disorder and resolution of asthma bronchiale from chronic bronchitis or COPD is very important for treatment and early elimination of exposure of causal noxious substance in the working environment. Both of these various diseases are manifested by coughing and spirometric methods are able to distinguish which of these diseases is this. Object: ascertain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PYŠOVÁ, Eva. Analýza bronchoprovokačních testů s vytipovanými pracovními alergeny a jejich význam v pracovním lékařství. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta