Bc. Pavlína ČURDOVÁ

Diplomová práce

Čínská energetická politika

China's energy policy
Anotace:
Čínská energetická politika je významnou záležitostí mezi národně-bezpečnostními zájmy Číny. Kvůli velikosti země má čínská energetická politika silný vliv na mezinárodní dění a proto je zajímavé s tímto tématem více zabývat. Cílem práce je analyzovat čínskou energetickou politiku a její strategie. Autorka práce si zvolila metodu analyzování jednotlivých částí čínské energetické politiky, díky čemu …více
Abstract:
China?s energy policy is a major concern among Chinese national-security interests. China?s energy policy has strong impact on international affairs because of the size of the country. This is the reason why it?s interesting to examine this topic. The aim of this thesis is to analyse China?s energy policy and its strategies. The author of the thesis chose the method of analyzing the individual parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČURDOVÁ, Pavlína. Čínská energetická politika. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická