Jana Rychtaříková

Bachelor's thesis

Analýza investičních certifikátů na českém trhu

The analysis of investment certificates traded on the Czech market
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá investičními certifikáty na českém burzovním trhu. Nejprve se vypořádává s charakteristikou několika základních druhů certifikátů se zaměřením na druhy, které se obchodují právě v České republice. Jsou zde popsány hlavní rysy jejich fungování a vztah k podkladovému aktivu. Výnosnost je pro přehlednost vždy znázorněna grafem. V prakticky orientované části jsou nejprve …more
Abstract:
This thesis deals with investment certificates traded on the Czech stock exchange. Firstly, the thesis introduces characteristic of basic types of investment certificates focusing on the certificates traded in the Czech Republic. The elementary features of their functions and their relations to the underlying assets are described. The profitability of each type of certificate is represented in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Marek Dobrovolný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31537