Bc. Milena Osipova

Master's thesis

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

Customer relationship strategy and its consolidation
Abstract:
Abstrakt Cílem diplomové práce je na základě podrobné analýzy provázanosti marketingu se systematickým řízením vztahu se zákazníkem prokázat rostoucí význam CRM v současné praxi. V teoretické části je podrobně rozebraná podniková strategie a hodnoty podniku, s důrazem na firemní kulturu a podnikovou strategii. V praktické části diplomové práce je představená společnost Bohemian Symfony s.r.o. Vybraný …more
Abstract:
The aim of this thesis is to demonstrate the increasing importance of CRM in current practice on the basis of a detailed analysis of the interconnection of marketing with the systematic management of customer relationship. In the theoretical part, the company strategy and company values are analyzed in detail, with an emphasis on corporate culture and corporate strategy. Bohemian Symfony s.r.o. is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ilona Toufarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní