Barbora Klusová

Bakalářská práce

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí

The Influence of Building Act 183/2006 on Property Assessment
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí“ popisuje stavební zákon a postup stavebních úřadů při povolování stavby, zaměřuje se na oceňování nemovitostí, jeho právní předpis, metody oceňování a jejich charakteristiku. Cílem práce je poukázat na spojitosti mezi stavebním zákonem a oceňováním nemovitostí a také jeho působení a ovlivnění hodnoty stavby …více
Abstract:
The Bachelor thesis themed "The Influence of Building Act No. 183/2006 on Appraising of the Real Estates" describes the building act and the procedure of the building office at the construction licencing, it aims at appraising of the real estates, its enactment, methods of appraising and their characteristics. The goal of the thesis is to point out to continuities between the building act and the appraising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Sýkora
  • Oponent: Ing. Jan Česelský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS