Barbora Klusová

Bachelor's thesis

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí

The Influence of Building Act 183/2006 on Property Assessment
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí“ popisuje stavební zákon a postup stavebních úřadů při povolování stavby, zaměřuje se na oceňování nemovitostí, jeho právní předpis, metody oceňování a jejich charakteristiku. Cílem práce je poukázat na spojitosti mezi stavebním zákonem a oceňováním nemovitostí a také jeho působení a ovlivnění hodnoty stavby …more
Abstract:
The Bachelor thesis themed "The Influence of Building Act No. 183/2006 on Appraising of the Real Estates" describes the building act and the procedure of the building office at the construction licencing, it aims at appraising of the real estates, its enactment, methods of appraising and their characteristics. The goal of the thesis is to point out to continuities between the building act and the appraising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Pavel Sýkora
  • Reader: Ing. Jan Česelský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS