Theses 

Webová aplikace pro správu sportovního oddílu – Tereza Plíšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika

Tereza Plíšková

Bakalářská práce

Webová aplikace pro správu sportovního oddílu

Web application for sport clubs administration

Anotace: Plíšková, Webová aplikace pro správu sportovního oddílu. Brno, 2017.Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací a nasazením webové aplikace pro správu volejbalového oddílu, která usnadňuje vnitřní procesy správy oddílu. Ve fázi návrhu aplikace je vytvořen Usecase diagram za účelem sjednocení a vizualizace požadavků oddílu a na základě těchto požadavků je sestaven ERD diagram sloužící jako podklad pro reálnou databázi. Práce se zabývá také návrhem webového designu webové prezentace, kdy jsou sestaveny drátové modely jak pro desktopovou tak mobilní verzi aplikace. V kapitole výsledky je shrnut postup implementace a následného testování aplikace.

Abstract: Plíšková, Web application for sport clubs administration. Brno, 2017.The bachelor thesis deals with the design and subsequent implementation and deployment of web applications for the management of the volleyball club, that makes internal management process easier. In the design phase is create Usecase diagram for a purpose unification and visualization requirements and on the basis of these requirements is built ERD diagram, which is used as a support for a real database. The bachelor thesis also deals with web design of web presentation. For this purpose are made wireframes for desktop version and also for a mobile version. The chapter Results summarizes the implementation process and testing of the application.

Klíčová slova: webová aplikace, volejbal, SQL, PHP, Zend Framework

Keywords: web application, Zend Framework, volleyball, PHP, SQL

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/60054 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60054/priloha/47710 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60054/priloha/47711 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 00:26, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz