Hana ŠAFÁŘOVÁ

Diplomová práce

Posouzení didaktické vybavenosti a zastoupení typů slohových cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy (v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a komunikační výchovu)

Explanation of didactic facilities and representation of stylistic excercises in selected textbooks of Czech language for first grade of Elementary school ( Framework Educational Programme for Primary Education and Comunnication Education)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a srovnáním dvou vybraných učebnic českého jazyka pro 4. ročník se zaměřením na komunikační a slohovou výchovu. V analýze učebnic se věnujeme aspektu plnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, didaktické vybavenosti a zastoupení typů slohových cvičení v učebnicích.
Abstract:
In this diploma thesis I try to compare and analyse two selected textbooks of Czech language for fourth grade which are focus on/specialized in communicative and didactic education. In this analysis of selected textbooks I am focus on aspect of implementation of Framework Educational Programme for Primary Education, Didactic Facilities and representation of Didactic excercises in these textbooks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFÁŘOVÁ, Hana. Posouzení didaktické vybavenosti a zastoupení typů slohových cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy (v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a komunikační výchovu). Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d50g25 d50g25/2
5. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.