Ing. Josef Veselý

Master's thesis

Optimalizace dopravní obslužnosti v jihovýchodní části Zlínského kraje

Optimalization of transport services in Zlín region
Abstract:
Diplomová práce se zabývá řešením dopravní obslužnosti na území obcí s rozšířenou působností Uherský Brod, Luhačovice a Valašské Klobouky včetně interakce s okolními regiony. Na základě analýzy současného stavu železničního a autobusového spojení je navržena nová koncepce dopravní obsluhy regionu pro výhledové období kolem roku 2015. Práce předpokládá zapojením oblasti do IDS s využitím integrovaného …more
Abstract:
This thesis deals with solution of transport services in the territory of municipalities with extended powers Uherský Brod, Luhačovice and Valašské Klobouky. Based on the analysis of the current state of the rail and bus connections to proposed new concept of regional transportation services for the prospective period around 2015. Work implies the involvement of the IDS using the integrated tact timetable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Veselý, Josef. Optimalizace dopravní obslužnosti v jihovýchodní části Zlínského kraje. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera