Pavla CHLÁDKOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální výchova v mateřských školách

Environmental education in nursery schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentální výchovy v mateřských školách. V teoretické části práce je přiblíženo předškolní vzdělávání, environmentální výchova včetně historie a příklady při aplikování této výchovy v předškolních zařízeních. Cílem je zmapování současného stavu environmentální výchovy v mateřské škole Pastelka v Proboštově. Výzkum je proveden prostřednictvím rozhovorů, …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the problem of environmental education at kindergartens. The theoretical part of the thesis focuses on pre-school education, environmental education including history and examples of application in pre-school institutions. The aim of this work is to map out the contemporary state of environmental education in a sample institution, the Pastelka kindergarten in Proboštov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLÁDKOVÁ, Pavla. Environmentální výchova v mateřských školách. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí