Mgr. Veronika Melzerová, B.A.

Diplomová práce

Sociální opora v rodině jako mechanismus zvládaní zátěže u dětí s poruchami učení

Family support as a way of coping with stress in children with learning disabilities
Anotace:
Cílem této práce bylo převážně zjistit, jak děti se specifickými poruchami učení vnímají oporu ve své rodině, jaké jsou hlavní zdroje zátěže, které plynou z diagnózy SPU a jak spolu tyto oblasti souvisí. Dále jsem se zaměřila i na to, jaký druh opory pomáhá a naopak, který nepomáhá. V teoretické části byly definovány poruchy učení, nastíněny oblasti zátěže, které mohou pramenit z poruch učení a byly …více
Abstract:
My thesis deals with children with learning disabilities in special education. The research focused on exploration what children with LD consider as a stress and how do they percieve family support. In the first theoretical part, definitions and types of learning disabilities were described and what kind of stress children have to deal with. Attention was paid to the specifics of families with children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií