Bc. Miroslav KONEČNÝ

Bakalářská práce

Problematika komunikace jednotek požární ochrany se základními složkami IZS

Problematika komunikace jednotek požární ochrany se základními složkami IZS

Communication problems of fire protection units with basic components integrated rescue system
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku komunikace jednotek požární ochrany se základními složkami integrovaného záchranného systému. V teoretické části popisuji funkce IZS v České republice a jeho základní složky. Hlavní pozornost je přitom věnována především Hasičskému záchrannému sboru a jednotkám požární ochrany. V praktické části práce po-pisuji současnou problematiku komunikace mezi jednotkami požární …více
Abstract:
The aim of the diploma work is an insight into a communication between Fire Protection Units and basic units of Integrated Rescue System. In a theoretical part I describe the functions and basic units of Integrated Rescue System in The Czech Republic. Main atten-tion is paid especially to Fire Department and Fire Protection Units. The practical part is focused on contemporary problems in communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
Identifikátor: 15425

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Libor Bednařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÝ, Miroslav. Problematika komunikace jednotek požární ochrany se základními složkami IZS . Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 04. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management