Mgr. Zuzana Odvárková

Bachelor's thesis

Barvocit a specifické poruchy učení

Colour vision and specific learning disabilities
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o barvocitu, popisuje barevný vjem, jeho charakteristiky a vlivy okolí. Zabývá se horopterem a Panumovým prostorem, který umožňuje vnímat vzdálené a bližší předměty prostorově. Práce dále popisuje receptory, tyčinky a čípky i vedení vzruchů zrakovými drahami do zrakových center v mozku. Charakterizuje druhy specifických poruch učení, předkládá jejich definici a možné přístupy …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on colour vision, describing colour impression, its characteristic and influences. It deals with the horopter and Panum´s area that enable to perceive distant and closer objects spatially. The thesis defines receptors, rods and cones and the conduction of visual pathways to the visual centres in the brain. It characterizes kinds of specific learning difficulties, presents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Reader: MUDr. Magdaléna Bočková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta