Bc. Tereza Tichá

Master's thesis

Proměna pozice jaderných zbraní v americké velké strategii: Srovnání administrativ Billa Clintona, George W. Bushe a Baracka Obamy

The Change of the Position of Nuclear Weapons in the American Grand Strategy: A Comparison of the Administrations of Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama
Abstract:
Na přelomu 80. a 90. let dochází ke změně bezpečnostního prostředí, která ovlivňuje velkou strategii administrativ nastupujících po studené válce. Jelikož k proměně dochází během jaderného věku, kdy jaderné zbraně představují jeden z nástrojů velké strategie, měla by se změna dotknout i jich. Diplomová práce si klade za cíl identifikovat a následně porovnat stěžejní myšlenky administrativ George W …more
Abstract:
A significant change of the security environment occurred at the end of the eighties and that change has affected the grand strategy of the administrations taking office after the cold war. Since that change happened during a nuclear era when nuclear weapons are one of the instruments of grand strategy the change should influence their position and role in the grand strategy as well. The aim of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií