Bc. Magdalena Trdličková

Master's thesis

Srovnávací studie českých a anglických učebnic angličtiny zaměřená na výuku výslovnosti

Comparative study of Czech and English textbooks aimed at pronunciation teaching
Abstract:
Název diplomové práce zní Srovnávací studie českých a anglických učebnic angličtiny zaměřená na výuku výslovnosti. Téma výslovnosti je často diskutováno mezi českými učiteli anglického jazyka. Učebnice všeobecně nenabízejí dostatečné množství cvičení zaměřených na výslovnost a učitelé proto předpokládají, že se jejich žáci naučí správné výslovnosti bez dostatečného procvičení. Avšak je možné, že zařazení …more
Abstract:
The title of the diploma thesis is Comparative Study of Czech and English Textbooks Aimed at Pronunciation Teaching. The topic of pronunciation is often discussed among Czech teachers of English language. Textbooks generally do not offer enough exercises aimed at pronunciation and the teachers expect their learners to master appropriate pronunciation without proper practice. However, it is possible …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy