Bc. Ester Horovičová

Master's thesis

Efektivní televizní reklama na trhu telefonních operátorů

Effective television advertising in the market of telephone operators
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o efektivnosti televizní reklamy telefonního operátora Vodafone na území České republiky. Práce je zaměřena na rozhodnutí společnosti změnit reklamní koncept a následné zhodnocení efektivity této změny. Práce se též zabývá nástroji a postupy pro měření efektivnosti reklamních kampaní. Teoretická část proniká do oblastí reklamy, televizní reklamy a dotkne se i pojmů z …viac
Abstract:
This dissertation is concerned with the effectiveness of Vodafone Czech republic television advertising. The thesis focuses on the company's decision to change the advertisement concept, followed by evaluation of the effectiveness of the change. The thesis also discusses tools and protocols of TV campaign effectiveness evaluations. The theoretical part elaborates on types of advertising, TV advertising …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horovičová, Ester. Efektivní televizní reklama na trhu telefonních operátorů. Zlín, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe