Bc. Hynek Lór

Bakalářská práce

Reklamní kampaň pro mobilního operátora s propojením nových a tradičních médií

A Critique of a Mobile Telecoms Operator s Advertising Campaign Linking New and Traditional Media
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na nutnost využití nových médií v komplexních marketingových kampaních a taktéž na to, že se neobejdou bez médií tradičních. Práce ukazuje nové možnosti mediální komunikace a přináší nástin, jakým směrem se tato oblast bude vyvíjet. Zvláštní pozornost je věnována též společenské odpovědnosti firem. V práci bude využita forma analýzy případové studie konkrétní …více
Abstract:
The main goal of the Bachelor Thesis is to highlight the necessity to use new media in complex marketing campaigns as well as the fact that traditional media cannot be omitted. The Thesis demonstrates new possibilities of media communication and outlines the ways of its future development. Special focus is given to corporate social responsibility. The Thesis will verify its objectives with the help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní