Bc. Jan Brzobohatý

Diplomová práce

Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti

Eating habits and drinking regime in employees of chosen company
Anotace:
V této diplomové práci na téma „Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti“ byl zjištěn současný stav stravovacích návyků, pitného režimu a fyzické aktivity u zaměstnanců Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje. V úvodní teoretické části této diplomové práce autor rozebral stav dosavadních poznatků o stravovacích návycích, vlivu cvičení na zdraví …více
Abstract:
The purpose of my thesis ´Eating habits and drinking regime among the employees of a selected company´ was found the current state of eating habits, drinking regime and physical aktivity among the employees of Police of the Czech Republic, Regional Directorate of the South Moravian Region. In the introductory theoretical part I analize the state of current knowledge of eating habits, the effect of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií