Lenka LUKEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Ekonomické aspekty zaměstnávání osob \nl{}se zdravotním postižením

Economic aspects of employing people with disability
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením výrobního družstva STYL Plzeň, pozornost je především věnována závodu Elektro na Nové Hospodě. Hlavním cílem této práce je analyzovat současné pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, posoudit a navrhnout zlepšující opatření k vylepšení pracovních podmínek. První část je zaměřena na vymezení základních …more
Abstract:
This bachelor thesis is focuses on working conditions of persons with disabilities in production co-operative STYL Plzeň. Attention is mainly paid to the factory Electro in Nová Hospoda. Main goal of this thesis is to analyze current working conditions of employees with disability, assess and propose improving arrangements for working conditions. The first part is focused on definition or clarification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUKEŠOVÁ, Lenka. Ekonomické aspekty zaměstnávání osob \nl{}se zdravotním postižením. Cheb, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/