Tomáš Nejedlý

Diplomová práce

Porovnání japonského a českého managementu ve společnosti TOYOTA TSUSHO

Comparison of Japanese and Czech management in company Toyota Tsusho
Anotace:
Život v multikulturních společnostech, zejména pak integrace japonské kultury, je v posledních letech jedním z velmi často diskutovaných a ostře sledovaných témat. Hlavním Cílem diplomové práce je zjistit do jaké míry, interakce kultury japonské a české v nadnárodní společnosti může přinášet ovoce a být prospěšná globální společnosti, či působit jako bariéra růstu japonské společnosti na českém teritoriu …více
Abstract:
Life in multicultural corporations, especially Japanese culture integration, is currently one of most discussed and watched topics. Main goal of diploma work is to investigate what scale of Japanese and Czech culture interaction for international corporation can bring the fruit and be helpful or how can appeal as a barrier of Japanese company growing on Czech territory. In literary recherche are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Jiří Dědina
  • Oponent: Václav Cejthamr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25063